KVKK

DERLAS Elektrik Elektronik Otomotiv İthalat ve İhracat San. Tic. Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile şirketimiz tarafından verisi işlenen tüm gerçek kişilerin, gerçek kişi müşterilerin ve tüzel kişi müşterilerin temsilcilerini belirlenebilir kılan her türlü veriyi sitemizde belirtilen politikalarla; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğunu tarafınıza bildiririz.

Veri sorumlusu sıfatına haiz Şirketlerimizin; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğunu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatına haiz Şirketlerimizin; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, Şirketimizin politikalarını incelemek, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimize ilişkin aydınlatma metinlerini aşağıda yer alan KVKK kılavuzumuzdan okuyabilirsiniz veya verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza iletebilmeniz adına ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Aydınlatma Metinleri

Derlas Çağrı Merkezi Aydınlatma

Derlas Internet Sitesi Aydinlatma Metni

Derlas Kamera Kayıtları Aydınlatma Metinleri

Derlas Otomotiv Hissedar- Ortak Aydınlatma Metni

Derlas Tedarikçi Aydınlatma Metni

Derlas Temsilci Aydınlatma Metni


Politikalar

Derlas Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

Derlas Otomotiv Saklama Ve İmha Politikası

Derlas Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleme Politikası


Başvurular

Derlas İlgili Kişi Başvurusu