KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

- Müşteri odaklılık

- Sürdürülebilir büyüme

- Operasyonel Mükemmeliyetçilik

- Etik Duruşumuz - Sürekli Gelişim

- Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

- Açık İletişim

- Sonuç Odaklılık

- Kurum Aidiyeti