Otomotiv Sözlüğü

RAKAM

2V – (Two Valve) İki supap
4EAT – (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otoatik transmisyon
4WAL – (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz
4WD – (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli
4WS – (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme

A

A – (Amperes) Amper
ABS – (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi
AC – (Alternating Current) Alternatif akım
A/C – (Air Conditioning) Klima
ACC – (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
ACC – (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kotrolü
ACC – (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kotrolü
ACCS – (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı
ACD – (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
ACL – (Air cleaner) Hava filtresi
ACR4 – (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj
ACON – (Air Conditioning On) Klima açık
ACP – (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması
ACT – (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı
A/D – (Analog to Digital) Analogdan dijitale
ADU – (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite
AFC – (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü
AFR – (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
AFV – (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt
AIR – (Secondary air injection -formerly Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu
AIRB – (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyon baypası
AIRD – (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyon saptırıcı
AIS – (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı
ALC – (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
ALDL – (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
ALT – (Alternator -replaced with GEN) Alternatör
AMB – (Ambient) Ortam
AOD – (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız
AODE – (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon)
AODE-W – (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş(oran transmisyonu)
AP – (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
API – (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
APT – (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz
ARC – (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü
ARS – (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi
ASARC – (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü
ASC – (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü
ASC+T – (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü
ASD – (Automatic Shutdown) Otomatik kapama
ASR – (Acceleration Slip Regulation) İvme kayması kontrolü
A/T – (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon
ATX – (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl
ATC – (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü
ATDC – (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra
ATM – (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu
AWD – (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli
AWG – (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği
AXOD – (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız transaksılı
AXOD-E – (Automatic Overdrive Transaxle – (Electronically Controlled( Otomatik aşırı hız transaksılı – (elektronik konrtollü
AYC – (Active Yaw Control) Aktif sapma kontrolü

B

B+ – (Battery voltage) Akü voltajı
BARO – (Barometric (pressure)) barometrik basınç
BCM – (Body Control Module) Gövde kontrol modülü
BHP – (Brake Horsepower) Fren beygir gücü
BLM – (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı
B-LVL – (Bilevel) Aynı seviyede
BMAP – (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı
BOO – (Brake On/Off) Fren açık/kapalı
BP – (Back Pressure) geri basınç
BPA – (Bypass Air) Kısadevre havası
BPW – (Base Pulse Width) ana sinyal genişliği
BTDC – (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce
BTSI – (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi
Btu – (British thermal units) British ısı birimi

C

CAC – (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu
Calif – (California) Kalifornya
CAN – (Controller Area Network) Kontrolör alan ağı
CANP – (Canister Purge) Kap temizleme
CB (Carburator) Karbüratör CC – (Cruise Control) Seyir kontrolü
CC – (Cubic Centimeter) Santimetreküp
CCD – (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma belirlemesi
CCD – (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü dwell
CCDIC – (Climate Control Driver Information Center) İklim kontrol sürücü bilgi merkezi
CCM – (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü
CCOT – (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu
CCP – (Climate Control Panel) İklim kontrol paneli
CCRM – (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol röle modülü
CCS – (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama solenoidi
CDR – (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu
CDRV – (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basınç düşürme düzenleme valfi
CE – (Commutator End) Komütatör ucu
CEL – (Check Engine Lamp -replaced with MIL) Motor lamba kontrolü
CEAB – (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması
CFI – (Central Fuel Injection -replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu
CFI – (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu
CI – (Cubic Inch) İnçküp
CID – (Cubic Inch Displacement) inçküp yerdeğiştirme
CID – (Cylinder Identification) Silindir tanımlama
CKP – (Crankshaft Position) Krank mili konumu
CKT – (Circuit) Devre
CL – (Closed Loop) kapalı devre
CLC – (Converter Lockup Clutch -replaced with TCC) Konvertör kilitleme kavraması
CLCC – (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü
CLNT – (Coolant) Soğutucu
CMFI – (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu
CMP – (Camshaft Position) Kam mili konumu
CO – (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit
CO2 – (Carbon Dioxide) Karbonmdioksit
COP – (Coil On Plug) Fiş üstü bobin
CPA – (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği
CPI – (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu
CPP – (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu
CPS – (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama
CPU – (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi
CRT – (Cathode Ray Tube) katot ışınlı tüp
CS – (Charging System) Şarj sistemi
CTP – (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı
CTS – (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü
CV – (Constant Velocity) Soğutucu hızı
CVT – (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon

D

D – (Diesel) Dizel
DAB – (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş aksesuar büsü
dB – (Decibels) desibel
dBA – (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel
DC – (Direct Current) Doğru akım
DE – (Drive End) Tahrik sonu
DEC – (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolörü
DERM – (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv modülü
DFI – (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu
DI – (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme
DIA – (Diameter) Çap
DIC – (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi
DIS – (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distribütörsüz ateşleme
DIST – (Distributor) Distribütör
DLC – (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı
DOE – (The Department of Energy) Enerji Bölümü
DOHC – (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili
DOL – (Data Output Line) Veri çıkış hattı
DPFE – (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç geri besleme EGR
DPI – (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici
DRB – (Diagnostic Readout Box) Teşhis okuma kutusu
DRL – (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lamba
DSS – (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma solenoidi
DTC – (Diagnostic Trouble Code) Teşhis güçlük kodu
DTM – (Diagnostic Test Mode) Teşhis deney modu
DVOM – (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre

E

E4OD – (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız
EAC – (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü
EAIR – (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu
EBCM – (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü
EBTCM – (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü
EBP – (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı
E&C – (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor
ECA – (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu
ECAT – (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon
ECC – (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü
ECE – (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu
ECE – (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği
ECI – (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör
ECM – (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü
ECM – (Engine Control Module) Motor kontrol modülü
ECS – (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi
ECT – (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Motor soğutucu sıcaklığı
ECU – (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi
EDIS – (Electronic Direct Ignition System -replaced with EI) Elektronik direkt enjeksiyon sistemi
EEC – (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü
EEPROM – (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory) Elektronik olarak silinebilir programlanabiilir ROM
EEVIR – (Evaporator Equalized Values In Receiver
EFE – (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması
EFI – (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu
EGO – (Exhaust Gas Oxygen -replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni
EGOG – (EGO Ground) EGO topraklama
EGR – (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı devridaimi
EGRC – (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü
EGRT – (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı
EGR TVV – (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi
EGRV – (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırma
EGTS – (Exhaust Gas Temperature Switch -replaced with EGRT) Egzoz gazı sıcaklık anahtarı
EI – (Electronic Ignition -includes Distributorless Ignition System, formerly DIS) Elektronik ateşleme – distribütörsüz dahil
ELC – (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü
ELR – (Emergency Locking Retractor) Güvenlik kilit geri çekicisi
EMB – (Electromagnetic Brakes) Elektromanyetik frenler
EMF – (Electromotive Force (voltage)) Elektromotiv kuvvet
EMI – (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karışma
EMR – (Electronic Module Retard) Elektronik modül gecikimi
EOT – (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı
EPA – (Environmental Protection Agency) Çevre koruma örgütü
EPC – (Electronic Pressure Control) Elektronik basınç kontrolü
EPR – (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz baısnç regülatörü
EPT – (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)
EPROM – (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir ROM
ESC – (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü
ESD – (Electrostatic Discharge) Elektrostatik deşarj
EST – (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlamaıs
ETBE – (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tertiari bütil eter
ETC – (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü
ETCC – (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokunmatik klima kontrol
ETR – (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı
EVAP – (Evaporative Emission) Evaporatif emisyon
EVAP Canister Purge – (Evaporative Emmision Canister Purge
EVIC – (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik taşıt danışma merkezi
EVO – (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik taşıt orifisi
EVP – (EGR Valve Position) EGR valf konumu
EVR – (EGR Vacuum Regulator) EGR vakum regülatörü
EXH – (Exhaust) Egzoz

F

FC – (Fan Control) Vantilatör kontrolü
FBC – (Feedback Carburetor) Geribesleme karbüratörü
FDBK – (Feedback) Geribesleme
FDC – (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi
FED – (Federal (except California)) Federal, kalifornya hariç
FF – (Flexible Fuel) Esnek yakıt
FI – (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu
FIPL – (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu
FMEM – (Failure Mode Effects Management) başarısız modu etki yönetimi
FMVSS – (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal motorlu taşıt güvenlik standardları
FP – (Fuel Pump) Yakıt pompası
FPM – (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitörü
FPRC – (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı regülatör devresi
FRC – (Forced) zorlanmış
FT – (Fuel Trim) Yakıt kesme
FTP – (Federal Test Method) Federal test metodu
FTP – (Federal Test Procedure) Federal test yöntemi
FWD – (Front Wheel Drive) Önden çekişli

G

GA – (Gage) Gösterge
GCW – (Gross Combination Weight) Yalın birleşik ağırlık
GDI – (Gasoline Direct Injection)Direkt benzin enjeksiyonlu
GEN – (Generator) Jeneratör
GHGs – (Greenhouse gases) Sera gazları GND – (Ground) Zemin, toprak
GVWR – (Gross Vehicle Weight Rating) Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi

H

H – (Hydrogen) Hidrojen
H2O – (Water) Su
HC – (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar
H/CMPR – (High Compression) Yüksek sıkıştırma
HCV – (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt
HD – (Heavy Duty) Ağır hizmet
HDC – (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma
HDI – (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı diesel yakıtı enjeksiyonu
HEGO – (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmış EGO
HFC – (High Fan Control) Yüksek vantilatör kontrolü
HFP – (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası
Hg – (Mercury) Cıva
Hi Alt – (High Altitude) Yüksek irtifa
HLC – (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici
HLOS – (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi
HO – (High Output) Yüksek çıkış
HO2S – (Heated Oxygen Sensor) Isıtılan oksijen sensörü
hp – (Horsepower) Beygir gücü
HPL – (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı
HPS – (High Performance System) Yüksek performans sistemi
HPV – (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar
HSC – (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma
HUD – (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi
HVAC – (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme
HVACM – (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme modülü
HVM – (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü
Hz – (Hertz) Hertz

I

IAC – (Idle Air Control) Rölanti hava kontrolü
IAT – (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı
iATN – (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv teknisyenleri ağı
IC – (Ignition Control) Ateşleme kontrolü
IC – (Integrated Circuit) Entegre devre
ICM – (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü
ICP – (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı
ID – (Identification) Tanımlama
ID – (Inside Diameter) İç çap
IDI – (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt ateşleme
IDM – (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü
IFS – (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici
IGN – (Ignition) Ateşleme
ILC – (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici
IMRC – (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü
INJ – (Injector) Enjektör
INP – (Input) Giriş
INT – (Intake valve) Emme supabı
INT – (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegratör
I/P – (Instrument Panel) Gösterge panosu
IPC – (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu
IPR – (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü
ISC – (Idle Speed Control) Rölanti hız kontrolü
ISO – (International Standards Organization) Uluslararası standardlar organizasyonu
ISS – (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı
ITS – (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı
IVS – (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlilik anahtarı
IVSC – (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü

K

KAM – (Keep Alive Memory) Canlı hafıza
KAPWR – (Keep Alive power) Canlı güç
kHz – (Kilohertz) Kilohertz
KOEO – (Key On Engine Off) Düğme açık motor kapalı
KOER – (Key On Engine Running) Düğme açık morot çalışıyor
kPa – (Kilopascals) Kilopaskal
KS – (Knock Sensor) Vuruntu sensörü

L

L4 – (Four Cylinder Inline Engine) Sıra dört silindirli motor
LV8 – (Load Variable) Yük değişken
LCD – (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gösterge
LCV – (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari taşıt
LDT – (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet
LDV – (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet taşıtı
LED – (Light Emitting Diode) Işık soğurmalı diyot
LEV – (Low Emission Vehicle) Düşük emisyonlu taşıt
LFC – (Low Fan Control) Düşük vantilatör kontrolü
LFP – (Low Fuel pump) Düşük yakıt pompası
LT – (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dönem yakıt kesme
LTPWS – (Low Tire Pressure Warning System) Düşük basınç uyarı sistemi

M

MAF – (Mass Air Flow) Kütle hava akışı, debi
MAP – (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı
MAT – (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı
MC – (Measuring Core) Ölçme özü
MC – (Mixture Control) Karışım kontrolü
MCU – (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi
MD – (Modulated Displacement) Değiştrilmiş strok hacmi
MDP – (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı
MECS – (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi
MEMCAL – (Memory Calibration) Hafıza ayarı
MFI – (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
MIC – (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu
MIL – (Malfunction Indicator Lamp) arıza gösterge laması
MLP – (Manual Lever Position) El levyesi konumu
MPFI – (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
ms – (Millisecond) Milisaniye
MSFF – (Miles Since First Fail) İlk arızadan bu yana gidilen mil
MSLF – (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil
MST – (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzey sıcaklığı
MTBE – (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari bütil eter
MTV – (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi
MV – (Megavolt) Megavolt
mV – (Millivolt) Milivolt
MVLPS – (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü

N

NAAO – (North American Automotive Operations) Kuzey America otomotive işlemleri
NC – (Normally Closed) Normalde kapalı
NEG – (Negative) Negatif, eksi
NLGI – (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstitüsü
N-m – (Newton Meters) Newton Metre
NO – (Normally Open) Normalde açık
NOx – (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri

O

O2 – (Oxygen) Oksijen
O2S – (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü
OBD – (On Board Diagnostics)
OBD II – (On Board Diagnostics, Generation 2)
OC – (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü
OD – (Outside Diameter) Dış çap
OD – (Overdrive) Aşırı hız veya hız aşımı
OE – (Original Equipment) Orijinal ekipman
OEM – (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatçısı
OHC – (Overhead Camshaft) Üstten kam mili
OL – (Open Loop) açık devra
ORC – (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü
OTIS – (Overhead Travel Information System) Baş yukarısı seyahat bilgi sistemi

P

PAG – (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol
PAIR – (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu
PASS – (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi
PCM – (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü
PCS – (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol solenoidi
PCV – (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma
PFE – (Pressure Feedback EGR) Basınç geribesleme EGR
PFI – (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu
PID – (Parameter Identification) Parametre tanımlama
PIP – (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil ateşleme alıcısı
PKE – (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş
PM – (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs
PMD – (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü
P/N – (Part Number) Parça numarası
PNP – (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu
POM – (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde
POS – (Positive) Pozitif
POT – (Potentiometer) Potansiyometre
PROM – (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM
PS – (Power Steering) Güç direksiyonu
PSOM – (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız metresi modulü
PSP – (Power Steering Pressure) Güç direksiyonu basıncı
PTC – (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu> PTO – (Power take off shaft)) Güç çıkışı, kuyruk mili
PTU – (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma
PWM – (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu

Q

QDM – (Quad Driver Module) Dörtlü sürücü modülü

R

RABS – (Rear Antilock Brake System) Arka ABS
RAM – (Random Access Memory)
RAP – (Retained Access Power)
REDOX – (Reduction Oxidation Catalytic Converter)
REF – (Reference) Referans
RF – (Radio Frequency) Radyo Frekansı
RFI – (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans paraziti
RFG – (ReFormulated Gasoline) Yeniden formüle edilmiş benzin
RKE – (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş
RM – (Relay Module) Röle modülü
ROM – (Read Only Memory)
RPM – (Revolutions Per Minute) dakikadaki devir sayısı
RPO – (Regular Production Option) Noral üretim seçeneği
RTD – (Real Time Dampening) Gerçek zaman nemlendirmesi
RTN – (Return) Dönüş
RTV – (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertleştirme
RVP – (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı
RWAL – (Rear Wheel Anti-lock) Arka ABS
RWD – (Rear Wheel Drive) Arka tekerleklerden tahrikli

S

SAE – (Society of Automotive Engineers) Otomotiv mühendisleri birliği
SAW – (Spark Angle Word) Kıvılcım açısı işareti
SBDS – (Service Bay Diagnostic System) Servis bölümü teşhis sistemi
SBEC – (Single Board Engine Controller -replaced with PCM) tek bordlu motor kontrolörü
SBS – (Supercharger Bypass Solenoid) Süperşarjer kısadevre solenoidi
SBT – (Serial Bus Traveller) Seri büs esyahat edici
SC – (Supercharger) Süperşarjer
SCB – (Supercharger Bypass Süperşarjer kısadevresi
SDM – (Sensing and Diagnostic Module) algılama ve teşhis modülü
SDV – (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfi
SEFI – (Sequential Electronic Fuel Injection -replaced with SFI) Sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu
SEO – (Special Equipment Option) Özel ekipman seçeneği
SES – (Service Engine Soon -replaced with MIL) Servis motoru bozukluk göstergesi
SFI – (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu
SHO – (Super High Output) Süper yüksek güç
SIG RTN – (Signal Return) Sinyal dönüşü
SIL – (Shift Indicator Lamp) Vites değiştirme gösrege lambası
SIR – (Supplemental Inflatable Restraint) İlave şişirilebilir trtucu
SMEC – (Single Module Engine Controller -replaced with PCM) tek modüllü motor kontrolörü
SNSR – (Sensor) Sensör, algılayıcı, duyar eleman
SO2 – (Sulphur Dioxide) kükürt dioksit
SOHC – (Single Over Head Camshaft) Üstten tek kam mili
SPD – (Speed) Hız
SPOUT – (Spark Output) Kıvılcım çıkışı
SRC – (Selective Ride Control) Seçilebiilir sürüş kontrolü
SRS – (Supplemental Restraint System) Tamamlayıcı sınırlayıcı sistem
SS – (Shift Solenoid) Vites değiştirme solenoidi
ST – (Scan Tool) Tarama takımı
STI – (Self Test Input) Kendi kendine test girişi
STO – (Self Test Output) Kendi kendine test çıkışı
STS – (Service Technicians Society) Servis teknisyrnleri birliği
SULEV – (Super Ultra Low Emission Vehicle)Süper ötesi düşük emisyonlu taşıt
SW – (Station Wagon) Steyşın vagon

T

T – (Turbo) Türbo
TAB – (Thermactor Air Bypass -replaced with AIRB) Termeaktör hava kısadevresi
TAC – (Throttle Actuator Control) Ventüri uyartım kontrolü
TAD – (Thermactor Air Divert -replaced with AIRD) Termeaktör hava saptırıcı
TACH – (Tachometer) Takometre
TAP – (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç
TB – (Throttle Body) Ventüri boğazı
TBA – (Tertiary Butyl Alcohol) Tertiari bütil alkol
TBI – (Throttle Body Fuel Injection) Ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu
TC – (Turbocharger) Türboşarjer, aşırı doldurucu
TCC – (Torque Converter Clutch) Tork konverter kavraması
TCIL – (Transmission Control Indicator Lamp) Transmiston kontrol gösteresi lambası
TCL – (Traction Control) Çekiş kontrolü
TCM – (Transmission Control Module) Transmiston kontrol modülü
TCS – (Traction Control System) Çekiş kontrol sistemi
TCS – (Transmission Control Switch) Transmiston kontrol anahtarı
TDC – (Top Dead Center) Üst ölü nokta
TDI – (Turbo Direct Injection) Direkt enjeksiyonlu türbo
TEMP – (Temperature) Sıcaklık
TFI – (Thick Film Integrated -replaced with DI) kalın film entegreli
TFT – (Transmission Fluid Temperature) Transmiston sıvısı sıcaklığı
THM – (Turbo Hydra-Matic) Turbo Hidra-Matik
TLEV – (Transitional Low Emission Vehicle) Geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı
TOT – (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı
TP – (Throttle Position) Gaz konumu
TPI – (Tuned Port Injection) ayarlı port enjeksiyonu
TPM – (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitörü
TR – (Transmission Range) Transmiston aralığı
TSS – (Transmission Speed Sensor) Transmiston hız sensörü
TV – (Throttle Valve) Gaz kelebeği
TVS – (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı
TVV – (Thermal Vacuum Valve) Isıl akum valfi
TWC – (Three Way Catalytic Converter) Üç yollu katalitik konvertör
TXV – (Thermal Expansion Valve) Isıl genleşme valfi

U

UART – (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Üniversal asenkron alıcı-aktarıcı
UD – (Underdrive) Sürüş altı
ULEV – (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt

V

V – (Volts) Volt
VAC – (Vacuum) Vakum
VAF – (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatcık hava akışı
VAT – (Vane Air Temperature -replaced with IAT) Kanatcık hava sıcaklığı
VATS – (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız önleme sistemi
VCC – (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması
VCM – (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü
VCRM – (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü
VDOT – (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yerdeğiştirme orifis tüpü
VDV – (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi
VECI – (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi
VF – (Vacuum Flourescent) Vakum floresant
VIN – (Vehicle Identification Number) taşıt kimlik numarası
VMV – (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfi
VNT – (Variable Nozzle Turbocharger) Değşken lüleli türboşarjer
VOTM – (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü
VPWR – (Vehicle Power) Taşıt gücü
VR – (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü
VREF – (Voltage Reference) voltaj referansı
VRV – (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi
VRIS – (Variable Resonance Induction System) değişken rezonanslı indüksiyon sistemi
VSS – (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü
VTA – (Vehicle Theft Alarm Taşıt hırsız alarmı
VTSS – (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi
VVT – (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması
VVT-i – (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması

W

WAC – (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma
W/B – (Wheelbase) Dingiller arası mesafe
WOT – (Wide Open Throttle) Tam gaz
WSS – (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü
WU-OC – (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik konvertörü
WU-TWC – (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma üç yollu katalitik konvertörü

 

X Y Z

X – (Experimental (vehicle)) Deneysel (taşıt)
ZEV – (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu taşıt
ZTECH – (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojisi


İlgili Makaleler

DERLAS Elektrik Elektronik Otomotiv

Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı No: 24/8
Şaşmaz  Etimesgut / Ankara
Tel: 444 0 840
Tel: +90 (312) 386 07 80
Faks: +90 (312) 386 07 83
info@derlas.com.tr